Историята на тангото в музика и визия

Аудиовизуалния фон по време на танго бала за Деня на тангото ще бъде специално подбран така че да проследява историята на танцувалната танго музика. Както обикновено, музикалният формат на вечерта ще бъде издържан в традициите на класическите буеносайрески милонги, с танди (блокове от 3-5 танга на един и същ оркестър) и кортини (кратки музикални интермедии между две танди). Различното е, че тандите ще бъдат подредени хронологично по периоди, като вечерта ще започне с танцувално танго от началото на 20 век и ще завърши с изпълнения на съвременни танго оркестри. Всяка танда ще бъде съпътствана от визии представящи съответния оркестър или други моменти и личности от периода на изпълнението.